Poradenstvo v oblasti drahých kameňov

a) Analýza a návrh Investičného portfólia

 

N aša spoločnosť poskytuje svojim klientom službu návrh a tvorba investičného portfólia drahých kameňov. Portfóliá sú šité na mieru klienta, pričom zohľadňujú splnenie základných kritérií bezpečnej investície – likvidita, dlhodobý výnos a minimálne riziko.

 

b) Valuácia a správa investičného portfólia

 

N a požiadanie klienta dokážeme nami navrhnuté portfóliá pravidelne preceňovať, na základe vývoja cien drahých kameňov znova zanalyzovať a navrhnúť postup ďalších krokov súvisiacich s odpredajom časti portfólia a výmenou za iné drahé kamene. Naša spoločnosť poskytuje pravidelný servis a konzultácie spojené s investíciou, ako aj správu jednotlivých portfólií a zabezpečuje aj ich likviditu a odpredaj.