Ostatné služby

a) Certifikácia kameňov

 

N aša spoločnosť má úzku spoluprácu s týmito vo svete uznávanými a renomovanými certifikačnými laboratóriami:

 
 

  • Gübelin so sídlom v Luzerne, Švajčiarsko
  • GLA so sídlom vo Viedni, Rakúsko
  • Vienna Report ÖGV so sídlom vo Viedni, Rakúsko
  • ČGL (Česká gemologická laboratoř) so sídlom v Ostrave, Česká Republika
  • IGI – International Gemological Institute so sídlom v Antverpách, Belgicko

 

b) Brúsenie

 

N aša spoločnosť má skvelú spoluprácu s viacerými domácimi aj zahraničnými brúsičmi drahých kameňov, pričom najväčší dôraz kladieme v prvom rade na vysokú kvalitu brusov v kombinácii s minimalizáciou odpadu surového materiálu.

 

c) Valuácia – ocenenie

 

N aša spoločnosť má vynikajúcu spoluprácu so švajčiarskym gemologickým inštitútom EDIGEM, ktorý je súčasťou koncernu Gübelin, zaoberajúci sa oceňovaním, certifikáciou a valuáciou drahých kameňov, výrobou šperkov najvyššej kvality a ich predajom. Súčasťou ocenenia portfólia je analýza drahých kameňov na základe porovnania aktuálnych trhových cien a stanovenie výslednej hodnoty portfólia. Zároveň dokážeme na požiadanie klienta vyskladať portfólio na základe ním zvolených kritérií, s prihliadnutím na výšku potenciálnej investície, jeho predbežného ocenenia a očakávaného zhodnotenia v budúcnosti.