Certifikácia

S polupracujeme a zabezpečujeme certifikáty k drahým kameňom od týchto vo svete uznávaných certifikačných laboratórií:

 

  • Gübelin so sídlom v Luzerne, Švajčiarsko
  • GLA so sídlom vo Viedni, Rakúsko
  • Vienna Report ÖGV so sídlom vo Viedni, Rakúsko
  • ČGL (Česká gemologická laboratoř) so sídlom v Ostrave, Česká Republika
  • IGI – International Gemological Institute so sídlom v Antverpách, Belgicko